Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні – червень 2020 р АБО, що нас чекає після прийняття “Закону про домовленість”?

меморандум, закон о договоренностях, новые тарифы

Державні органи України та інвестори/виробники ВДЕ уклали в червні 2020 року Меморандум про компроміс.

Чому в цьому є необхідність?

 • Стрімке зростання об’єктів ВДЕ за останній рік призвело до значного збільшення виплат виробникам по “зеленому” тарифу. Згідно Договорам та статті 65 Закону України “Про ринок електроенергії” Гарантований покупець зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за електроенергію за договорами про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, при цьому ГП повинен забезпечити доступність електроенергії для побутових споживачів, тобто підвищувати тарифи населенню не може. Так виникли серйозні протиріччя щодо можливих змін в законодавчій базі.
 • На сьогодні Виробниками ВДЕ створюються небаланси, які йдуть до витрат Гарантованого покупця.
 • Цей Меморандум також повинен забезпечити введення аукціонів з розподілу квоти підтримки ВДЕ і подальший розвиток сфери в Україні на конкурсній основі.

Примітка: Меморандум це НЕ поправка до будь-якого Договору або правовому документу. Меморандум зберігає право звернення до суду або арбітражу для захисту своїх прав та інтересів.

закон о договоренностях, новые тарифы

Взаємні домовленості

З боку державних органів України

 • До 1 серпня 2020 р – Закон про домовленість буде прийнятий.
 • З серпня 2020 року – повна і своєчасна поточна оплата ДП Виробникам ВДЕ за е/е.
 • В 4 кварталі 2020 р – ГП погасить 40% заборгованості Виробникам;

щоквартально по 15% протягом 2021 р – ДП погасить 60% заборгованості Виробникам.

 • Не пізніше одного місяця після набрання чинності Законом – визначать порядок компенсації за невироблену е/е.
 • Запропонують зміни які дозволять Виробникам ВДЕ виходити з балансуючої групи ГП і вільно продавати електричну енергію на ринку.
 • Не пізніше одного місяця після набрання чинності Законом – переглянуть тариф ЗАТ “НЕК” Укренерго “на послугу з передачі електричної енергії.
 • Не пізніше одного місяця після набрання чинності Законом – переглянуть цінові обмеження для ГП на ринку “на добу вперед”.
 • Реструктуризація кредитів Виробників ВДЕ – разом з державними банками і Нацбанком України.
 • Приймуть нормативно-правові акти щодо впровадження, роботи та стимулювання систем балансування і накопичення енергії.
 • До кінця 2020 р – затвердять річні квоти підтримки і проведуть аукціони з розподілу квоти.

З боку Виробників ВДЕ

Виробники ВДЕ приймають такі умови реструктуризації “зелених” тарифів:

 • “Зелений” тариф зменшується без продовження терміну дії договорів, тобто до 2030 р.
 • Для СЕС від 1 МВт і більше, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 включно – 15%.
 • Для СЕС до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 включно – 10%.
 • Для ВЕС, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 включно і які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт і більше – на 7,5%.
 • Для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року – на 2,5%.
 • Для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію до 1 липня 2015 встановлюється граничний (максимальний) “зелений” тариф як для СЕС більше 10 МВт, введених в експлуатацію до 31 березня 2013 включно, зменшений на 15%.
 • Якщо “зелені” тарифи для об’єктів електроенергетики з урахуванням вищезазначених умов реструктуризації перевищують граничний “зелений” тариф, “зелені” тарифи для таких об’єктів знижуються до рівня граничного “зеленого” тарифу.
 • Штраф за все похибки прогнозування виробництва е/е в розмірі 50% з 1 січня 2021 і 100% з 1 січня 2022 року і тільки в разі перевищення відповідних похибок прогнозування більше 5% – для СЕС і більше 10% – для ВЕС.
 • Виробники ВДЕ приймають умови обмеження термінів введення нових об’єктів СЕС по “зеленому” тарифу до 31 липня 2020 року.
 • Факт завершення будівництва об’єктів ВДЕ, які перемогли на аукціонах з розподілу квоти підтримки, додатково підтверджується актом про надання послуг з приєднання до електричних мереж оператора системи передачі або системи розподілу.

Загальні домовленості

 • ЗАТ “НЕК” Укренерго” та ГП разом з Виробниками ВДЕ проаналізують і узгодять план удосконалення технології прогнозування погодних умов і прогнозування виробництва е/е ВДЕ. Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища (або його правонаступник) вивчить питання про можливість фінансування цього проекту міжнародними фінансовими установами .
 • Секретаріат Енергетичного Співтовариства надаватиме допомогу державним органам України і Виробникам ВДЕ у впровадженні домовленостей, викладених в цьому Меморандумі. У разі будь-яких спорів у зв’язку з або в контексті впровадження цього Меморандуму Сторони можуть передати спір для мирного вирішення шляхом медіації за підтримки Центру вирішення спорів і переговорів Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Початок медіації в відповідно до цього пункту не позбавляє права будь-якого виробника ВДЕ на звернення до суду або арбітраж для захисту своїх прав та інтересів.
 • Після виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених цим Меморандумом, державні органи України зобов’язуються в межах компетенції вживати всіх необхідних заходів з метою недопущення прийняття відповідними органами державної влади України законів та інших нормативно-правових актів з погіршення умов провадження господарської діяльності Виробниками ВДЕ, зокрема шляхом введення додаткових податків, зборів, штрафів, зменшення “зеленого” тарифу тощо.
 • Виробники ВДЕ і державні органи України будуть нести власні витрати, пов’язані з виконанням цієї Угоди.
 • У разі якщо в прийнятому Верховною Радою України Законі про домовленості будуть міститися положення, що суперечать положенням, погодженим Сторонами в цьому Меморандумі, цей Меморандум втрачає силу, а зазначені в ньому домовленості вважаються такими, що не були досягнутими.
 • Цей Меморандум є публічним і відкритим для приєднання будь-яких виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та/або асоціацій, які їх об’єднують, шляхом надсилання листа про приєднання до Меморандуму на адресу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України (або його правонаступника).
 • Умови цієї Угоди не поширюються на споживачів електричної енергії, в тому числі енергетичні кооперативи і приватні господарства, які генерують установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для яких на дату підписання цієї Угоди встановлено “зелений” тариф.